bbolstad.wordpress.com
Elever har både energi og pågangsmot – når de får tenning!
På vår skole er vi i gang med årets aktivitetsuke, den uka der alle elevene arbeider sammen på tvers av klasser for å nå et felles mål. Jeg skulle ønske vi i skolen klarte å frigjøre like mye av el…