bbolstad.wordpress.com
Hva er viktigst: politisk ære eller gode løsninger?
Er det viktigere for politikere å «slå politisk mynt» enn å bidra til gode løsninger for samfunnet? Jeg håper og tror ikke det, men for en som står på utsiden av politikken kan det se u…