bbolstad.wordpress.com
Kan lærere kjenne elevenes prestasjoner uten kartleggingsprøver?
Kristin Clemet skrev i Aftenposten 5.9.15 at …testing, kartlegging og rapportering… er antagelig eneste mulighet til virkelig å se hver elev med minoritetsspråklig bakgrunn og greie å s…