bbolstad.wordpress.com
Hva kan vi lære av eksamensresultatene?
Hvordan kan vi som leder skoler bruke resultatene fra eksamen? Kan disse resultatene gjøre oss kloke og mer styringsdyktige? Neste uke skal jeg ha en av de tre årlige oppfølgingssamtalene med min s…