bbolstad.wordpress.com
Klassestørrelse betyr selvsagt noe, men for hvem?
Valgtider og politiske skolediskusjoner, bl.a. om klassestørrelse: Noen hevder at klassestørrelse ikke betyr noe. Det er bare sprøyt. Klassestørrelse har selvsagt en betydning. Spørsmålet er for hv…