bbolstad.wordpress.com
Trenger elevene mer fokus på karakterer?
Utdanningsdirektoratet foreslår å endre reglene for vurdering og karakterer i skolen. Ved første gjennomlesning av forslaget kan det se ut som om det er jurister og ikke pedagoger som skal legge pr…