bbolstad.wordpress.com
Ferie ødelegger elevenes læring
Forskning viser tydelig at noe av det som har størst negativ effekt på elevers læring, er ferier. Det er enda ingen politikere som har foreslått å fjerne skoleferiene. I min kommune har vi vinterfe…