bbolstad.wordpress.com
Skoler må styres gjennom profesjonelle dialoger
Det finnes andre måter å følge opp skoleledere og lærere på enn å offentliggjøre skolenes resultater på nasjonale prøver i lokalavisa. Jeg har denne uka vært i dialogsamtale med min sjef, og opplev…