bazaracademy.ir
چگونه می‌توانم همیشه نور امید را در قلبم زنده نگه دارم؟ - آکادمی بازار
برای ادامه دادن، برای زندگی کردن مهم‎ترین نیاز هر انسانی داشتن امید است. یک روزنه باید باشد تا بتوان ادامه داد. انسان بدون امید یعنی مرده متحرک.