bautawitch.se
Hur prissätter du ditt handarbete?
…eller omvänt – vad är du beredd att betala? En diskussion som pågår i en av de handarbetsgrupper som jag är med i på Facebook, handlar om hur man bör prissätta sitt handarbete och varf…