batumitest.wordpress.com
“ნაგვის სუნით შეწუხებული მახინჯაურელები”
მახინჯაურში, ბათუმის მერიის სანდასუფთავების სამსახურს ნაგავი უკვე 10 დღეა არ გაუტანია.…