batumitest.wordpress.com
მოკლედ ანალური სექსის შესახებ
ანალური სექსი (ლათ. anus – უკნიდან მისვლა, უკანა გასავალი ხვრელი) – სქესობრივი აქტის ფორმა, როდესაც სასქესო ასო, ან ფალოიმიტატორი შეჰყავთ ანალურ ხვრელში.…