bastabisaya.com
Libulan: Binisaya Anthology of Queer Literature - Basta Bisaya
Sa unang higayon, may antolohiya na alang sa mga Bisayang miyembro sa LGBTQ+!