basisinkomen.nl
Voorstel voor een Basisinkomen en een belastingvrije voet voor vrijwilligerswerk en werkzaamheden van beperkte omvang - Vereniging Basisinkomen
Mensen die naast een basisinkomen extra inkomen willen genereren dienen alle vrijheid te krijgen die ze nodig hebben om hierin te voorzien. Zonder overheidsbemoeienis. Om de betekenis van extra inkomen genereren inhoud te geven stelt Theo Heutinck voor de reeds … Lees verder →