basisinkomen.nl
Hoe kunnen we de werkgelegenheid bevorderen? Een pleidooi voor de invoering van een basisinkomen. - Vereniging Basisinkomen
Hoewel uit bedrijfseconomisch oogpunt mechanisatie en automatisering aantrekkelijk zijn, mag niet over het hoofd worden gezien, dat de kosten van het daardoor veroorzaakte verlies aan werkgelegenheid dikwijls op de gemeenschap en/of de daarbij direct betrokken personen worden afgewenteld. De overheid … Lees verder →