basisinkomen.nl
Een experiment met een basisinkomen (1795) - Vereniging Basisinkomen
In 1795 ging de parochie van Speen, in Berkshire, Engeland, over op een radicaal nieuw systeem van armenzorg: Ieder gezinslid kwam in aanmerking voor de tegemoetkoming, dus hoe groter het gezin, hoe meer het ontving