basisinkomen.nl
Denkt de SP zo over sociale zekerheid en het basisinkomen? - Vereniging Basisinkomen
Werkende mensen hebben recht op een groter deel van ‘de taart’, daar is klassenstrijd voor nodig. Als iedereen basisinkomen krijgt, dan kun je dat vergeten