basisinkomen.net
Partijstandpunten over basisinkomen voor verkiezingen 2017 in Nederland - Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen
Op 23-2-2017 is in de Tweede kamer een motie behandeld voor onderzoek naar basisinkomen. Alleen GL, PvdD en VP stemden voor, alle anderen tegen (ook D66 en PvdA).Hier een overzicht van partijen die meedoen met de tweedekamerverkiezingen 2017, met de standpunten over inkomen en soms het basisinkomen De laatste updates zijn te vinden via https://basisinkomen.net/obi/politieke-partijen-met-basisinkomen-het-programma/ Bij De Groenen is speerpunt van het programma Basisinkomen: de brandstof van de economie De Groenen pleit voor de invoering van een basisinkomen voor alle Nederlanders die in Nederland gevestigd en belastingplichtig zijn. We willen met deze gegarandeerde koopkracht de economie stimuleren. Het economisch principe van het stimuleren van de vraag door het beschikbaar stellen van “goedkoop geld” is al bijna 80 jaar …