bartmichiels.org
Het Kind Moet een Naam hebben – voetnoot 7
[7] Bij adoptie kan dit principe uiteraard ook perfect gehanteerd worden. Keer hier terug naar het artikel.