bartin.bel.tr
HOPARLÖR İLANI
T.C. BARTIN BELEDİYESİ İlan Memurluğu İlimiz, Merkez İlçe, 1/1000 ölçekli Revizyon+İlave Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri 2.9. Maddesi ile ilgili değişiklik Belediye Meclisi’nin 06/12/2019 tarihli toplantısında 289 sayı ile uygun görülerek kabul edilmiştir. İmar Hükümleri ile ilgili m