bartin.bel.tr
HOPARLÖR İLANI
T.C. BARTIN BELEDİYESİ İlan Memurluğu • Bartın İli, Merkez İlçe, Muratbey Köyü, tapuda 109 ada, 17 parselde yapılmak istenilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Belediye Meclisi’nin 04/10/2019 tarihli toplantısında 248 sayı ile uygun görülerek