bartin.bel.tr
HOPARLÖR İLANI
T.C. BARTIN BELEDİYESİ İlan Memurluğu Bartın İli, Merkez İlçe, Şiremirçavuş Mahallesi, tapuda 1312 ada, 4,5 ve 10 parsellerde yapılmak istenilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediye Meclisi’nin 01/08/2019 tarihli toplantısın