bartin.bel.tr
Bartın İli, Merkez İlçe, Şiremirçavuş Mahallesi tapuda 1312 ada, 4,5 ve 10 parseller ile ilgili duyuru
Bartın İli, Merkez İlçe, Şiremirçavuş Mahallesi, tapuda 1312 ada, 4,5 ve 10 parsellerde yapılmak istenen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/10000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediye Meclisinin 01/08/2019 tarihli toplantısında 195 sayı ile uygun görülerek kabul edilmiştir.