barrisicrisi.wordpress.com
A on s’innova socialment?
@hel_cruz La sobreposició dels mapes d’innovació social i de segregació urbana ens ha generat un nou mapa on es pot visualitzar alhora la intensitat de segregació i la localització de la innovació …