baongocdulich.com
Câu chuyện tiền boa ở Nepal, nên boa cho người dẫn đường bao nhiêu ?
Tiền boa cho người hướng dẫn và người khuân vác ở Nepal là một vấn đề khá khó khăn. Trong khi đó, hầu hết người châu Á không có văn hóa “tiền tip” ( à,...