baongocdulich.com
Khám phá cầu kính Trương Gia Giới không dành cho khách yếu tim
Cầu kính Trương Gia Giới là cây cầu đáy kính cao nhất và dài nhất thế giới được bắt ngang 2 đỉnh núi ở công viên quốc gia, xung quanh rừng núi bạt ngàn...