baogiaruou.wordpress.com
Rượu Hennessy VSOP
Hennessy V.S.O.P là sự pha trộn hoàn hảo của hơn 60 loại rượu cốt ( eau-de-vie ) khác nhau được chọn lọc từ 4 khu vực trồng nho tốt nhất của Cognac . Sự hài hòa và tinh tế được thể hiện nhẹ nhàng b…