baoconggiao.org
Thông báo Thánh lễ Truyền Chức Phó Tế tại Hà Nội ngày 21/5/2019 | Báo Công Giáo
Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám Mục Hà Nội, sẽ cử hành Thánh lễ truyền chức phó tế vào lúc 9h30′ sáng thứ Ba, ngày 21/5/2019, …