baoconggiao.org
Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu và mối tình mang tên Việt Nam | Báo Công Giáo
Trong căn nhà nhỏ đượm nét Pháp, khách hành hương ghé thăm chị Thánh Têrêsa có thể tìm bản hướng dẫn bằng Tiếng Việt. Tôi không rõ cô quản lý …