baoconggiao.org
Một học sinh Salêdiêng đã anh dũng chấp nhận cái chết để bảo vệ đức tin | Báo Công Giáo
Lahore, Pakistan 31/08/2019. Trong chuyến viếng thăm Pakistan vừa qua, Cha Tổng Cố vấn Truyền giáo đã đến thăm 2 cộng đoàn Salêdiêng ở Quetta và Lahore, đặc biệt ngài …