baoconggiao.org
Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt: thực hành tháng truyền giáo ngoại thường | Báo Công Giáo
“Được Rửa Tội và Được Sai Đi Hội Thánh Chúa Kitô thi hành sứ mạng trong thế giới” Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị …