baoconggiao.org
37.000 Người gia nhập đạo Công Giáo ở Mỹ vào Đêm Vọng Phục Sinh 2019 | Báo Công Giáo
Nhiều Giáo phận tại Hoa Kỳ đã báo cáo số lượng những người có ý định trở thành tín hữu Công giáo vào Đêm Vọng Phục sinh Thứ Bảy 20/4 …