baobiquocthinh.vn
Các loại bao bì thùng hộp giấy carton theo loại giấy phổ biến - Bao Bì Quốc Thịnh
Phân loại các loại bao bì thùng hộp giấy carton theo loại giấy phổ biến: Bao bì thùng giấy carton 7 lớp, Bao bì thùng hộp giấy 5 lớp, Bao bì thùng hộp giấy 3 lớp, được sản xuất trên các loại giấy : giấy Việt Nam, giấy Đài Loan, giấy Thái… Dùng để vận chuyển, đóng gói hàng hóa có khối lượng và trọng lượng theo yêu cầu.