baobibinhminh.vn
DN nên tính PP khấu trừ thuế trực tiếp hay GTGT?
Theo quy định của Luật Thuế GTGT sửa đổi năm 2013, các DN có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm sẽ phải kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp.