banmaihong.wordpress.com
Ảnh Việt Nam nhìn từ trên cao lên báo Mỹ Tạp chí National Geographic
Những cô gái rửa bông súng trên sông trước khi đem bán ngoài chợ ở Tân An, Long An. Ảnh: Phan Khanh.