banmaihong.wordpress.com
Chùm tứ tuyệt (Em) – Đàm Lan
Em quay bước Hương về gõ cửa Sánh đượm mùa Khát mộng huyền vân Thoáng tim nghe Lặng phút tình gần Xanh ngao ngát Ngọc trầm mê mải * Tranh sơn dầu : Nguyễn Sơn…