banmaihong.wordpress.com
Tổng Kết Thu Chi Chương Trình Khuyến Học Tháng 8 – 2019 ở Huyện Ea H’ Leo – Daklak
Tổng số lượt đóng góp từ ngày 05/06/ 2019 đến ngày 25/08/ 2019 : 93 lượt Tổng cộng phần thu : 99,275,000 đồng