banmaihong.wordpress.com
Cuộc thi ảnh Du lịch Địa lý 2019.
Cuộc thi ảnh Du lịch địa lý quốc gia 2019 của National Geographic đã tìm ra những tác phẩm xuất sắc nhất, thuộc 3 hạng mục con người, thiên nhiên và thành thị. Tác phẩm đoạt giải nhất hạng mục Thàn…