banmaihong.wordpress.com
Hành trình từ cô bé không nghe không thấy gì trở thành huyền thoại của nước Mỹ
Bạn có bao giờ nghĩ một cô bé từ nhỏ đã không thể nghe hay nhìn thấy bất kể thứ gì sau này lại trở thành một nữ văn sĩ, nhà hoạt động xã hội và một diễn giả đầy động lực hay không? Có một cô bé như…