banmaihong.wordpress.com
Tìm Kiếm Vị Thầy – Thiền Sư Ajahn Chah
Thiền Sư Ajahn Chah Bình An Hỏi: Thế nào là bình an? Trả lời: Thế nào là hỗn loạn? Bình an là không hỗn loạn. Làm bất cứ việc gì cũng với tâm xả bỏ.Đừng kỳ vọng sự đền đáp hay tán dương. X…