banmaihong.wordpress.com
Thi vào lớp 10 mà có tới 688 điểm 0 là do học trò…ngồi nhầm lớp
Thầy Phạm Tất Dong còn cho rằng: “Thực lực của học sinh ở ta xưa nay chưa ai đánh giá được, thật giả lẫn lộn”. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa đã công bố một con số “gây sốc” khi có tới 668 …