banmaihong.wordpress.com
Lãng phí người tài: Du học thạc sĩ, về làm nhập liệu!
Là một trong 6 người được chọn đưa đi Mỹ học thạc sĩ theo đề án đô thị thông minh, sau khi tốt nghiệp loại giỏi trở về nước, anh Phạm Quốc Thái được phân công làm… rà soát hồ sơ, nhập liệu &#…