banmaihong.wordpress.com
Được cô gái cho ăn, chú gấu mèo mỗi ngày đến gõ cửa trả ơn bằng hạt dẻ
Con vật còn biết trả ơn Con người, có kẻ thiệt hơn, oán hờn! Thọ ân phủi sạch trắng trơn Lại gieo thêm nghiệp, nghĩa nhân còn gì? Câu chuyện về những con vật tình nghĩa vượt ngàn dặm đường quay về …