banmaihong.wordpress.com
Giải Thưởng Hòa Bình Luxembourg Được Trao Cho Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
Quỹ Hòa bình Schengen và Diễn đàn Hòa bình Thế giới đã đề nghị được trao giải thưởng Hoà bình Luxembourg năm 2019 cho Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Thầy Pháp Hữu, trụ trì chùa Pháp Vân, xóm Thượng, Làn…