banmaihong.wordpress.com
Nghiên cứu phát hiện: Ngay cả cái cây, con vật cũng biết cảm nhận nỗi đau
Xưa nay có lẽ chúng ta vẫn nghĩ thực vật thì làm gì có ý thức, hay động vật làm sao có cảm xúc như con người. Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây đã cho thấy chúng đều là những sinh vật sống có nhậ…