banmaihong.wordpress.com
Báo Trung Quốc đổi trắng thay đen, loan tin người Hồng Kông ‘biểu tình chống Mỹ’
Không biết trong 36 kế của Trung Hoa, binh pháp Tôn Tử, chiêu này gọi là chi, thôi thì cứ gọi là Đổi Trắng Thay Đen, Dối Gian Kế, Lừa Được Cứ Lừa. Hàng loạt cuộc biểu tình của người dân Hồng …