banmaihong.wordpress.com
GS Cao Huy Thuần: Tính thiện là đốm lửa không tắt…
Dạo này người ta nói dối nhau càng nhiều, không chỉ số người, số lần mà số nơi người ta dối gian, nói dối cũng tăng lên, nhất là trong gia đình và ở nhà trường – những nơi được cho là phải …