banmaihong.wordpress.com
Nhật Bản đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất thịt bò nhân tạo
Các nhà khoa học Nhật Bản đang nỗ lực nghiên cứu để cải thiện công nghệ, giúp thịt bò nhân tạo có mùi vị như thịt tự nhiên với chi phí sản xuất thấp hơn. Việc này nhằm sớm đưa sản phẩm thịt bò nhân…