banmaihong.wordpress.com
Khoảng Cách Xa Nhất Giữa Người Và Người Chính Là Khoảng Cách Giữa Trái Tim Chứ Không Phải Khoảng Cách Địa Lý
Khoảng cách lớn nhất trên thế gian không phải là vạn dặm xa xôi, mà là dù hai người có đứng trước mặt nhau, trái tim họ cũng vô cùng lạnh nhạt. Một khi trái tim trở nên lãnh đạm thì mọi khoảng c…