banmaihong.wordpress.com
Thấp Thoáng Lời Kinh – Nguyễn Hiền-Đức.
LỜI THƯA TRÌNH DẪN VÀO TUYỂN TẬP THẤP THOÁNG LỜI KINH Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc “tự bạch” về các tác phẩm… “thấp thoáng lời kinh”… “Khi viết cuốn Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò , tôi …